Fatjona Geci

Fatjona Geci ështl autore nga Tropoja , e cila pas kryerjes së studimeve ka vijuar të jetojë në Tetovë të Maqedonisë.