Marc Weller

Autori Marc Weller është profesor i së Drejtës Ndërkombëtare dhe Studimeve Kushtetuese Ndërkombëtare në Universitetin e Kembrixhit, Angli, dhe një anëtar i Hughes Hall, Kembrixh duke punuar në Departamentin e tij të Politikës dhe Studimeve Ndërkombëtare (POLIS). Ai ishte Drejtor i Qendrës Lauterpacht për të Drejtën Ndërkombëtare. Ai ka qenë këshilltar në shumë negociata ndërkombëtare për paqen.